4225 695 0901
پشتیبانی 24 ساعته
خرید آنلاین اشتراک
منشور اخلاقی بهين كارت

 

خداوند را سپاسگزاریم که توفیق خدمت به هموطنانمان را به ما عطا کرده است.

 

سوگند یاد می کنیم تا در انجام وظایف شغلی و مسئولیت های محوله با در نظر گرفتن اصول اخلاقی و موازین قانونی ، نهایت توان و دقت خود را به کار گیریم.

خود را موظف می دانیم در جهت حفظ حقوق مشترکینمان و در نهایت صداقت، راز داری، امانت داری، و قانون مداری، به اصول زیر پایبند باشیم:

ـ تلاش برای کسب رضایتمندی مشتریان محترم با اهتمام ویژه به تکریم ارباب رجوع

ـ اعتماد به ضرورت آموزش، دانش حرفه ای و تجربه و نیز ابتکار و نوآوری و جديت در راه کسب آن

ـ احترام اصیل و حفظ کرامت انسانی مشتریان در هر شرایطی (مرام اخلاقی بهین كارت)

ـ سرعت، دقت، سهولت و کیفیت در ارائه خدمات و تحویل کارت ( همت تیم بهین كارت )

ـ حفظ حریم شخصی و اسرار مشتری و رازداری (خط مشی حرفه ای بهین صبا)

ـ رعایت انصاف در عقد قرارداد و دوری از هرگونه دادو ستد ناروا ( کسب و کار اخلاقی بهین كارت)

ـ پایبندی به تعهدات، بویژه در قيمت،تحویل به موقع بی عیب و نقص ( خصلت سازمانی بهین كارت)

ـ مواجهه صادقانه، عادلانه، صریح و اجتناب از هرگونه فریب (مرام گروه بهین كارت)

مشترك :

مشتری و مشترکین، مهم ترین صاحب حق در کسب و کار ما هستند. هدف همه پرسنل بهين كارت،تامين رضایت و حقوق مشتریان است.

با پایبندي به مسئولیت های اخلاقی سازمان، نسبت به رعایت حقوق مادی و معنوی مشتركين در همه شئون حرفه ای، هم سوگند می شویم.

کارکنان :

اعضای گروه بهین كارت،  پیوستگی معنوی دارند. رعایت حقوق همه کسانی که با ما همکاری می کنند، صرف نظر از نحوه ارتباط سازمان و جایگاه حرفی ایشان، اصل راهبردی در نظام اخلاقی بهین كارت است.

رقباء :

رقبا همچون شریکان ما درصنعت هستند و توسعه حرفه ای و پیشرفت جامعه در گرو همکاری و رقابت سالم و اخلاقی با آنان است.

تامین کنندگان خدمات :

همکاری افراد و مراکز طرف قرارداد ،که به هرنحوی ما را در ارائه خدمت یاری می کنند را ارج می نهیم .

سرعت در انجام امور مربوط به حقوق آنان وظیفه  ما است و برايجاد فرصتهاي اطلاع رسانی و شرایط عادلانه رقابت تاكيد خواهیم داشت.

 قدرداني از حسن همکاری تامین کنندگان یک ارزش اخلاقی است.

 

به ما اعتماد كنيد . . .