4225 695 0901
پشتیبانی 24 ساعته
خرید آنلاین اشتراک
ثبت پیشنهادات و انتقادات

نظرات و انتقادات:

همراه عزیز، دغدغه مهم و هدف اصلی تیم بهین کارت صبا کاهش هزینه های خانواروارائه بهترین خدمات  به بهین هموطنانمان است.

لذا نظرات سازنده و پیشنهادات کاربردی شما ما را به این هدف نزدیکتر می سازد .

(بدون قرعه کشی به عزیزانی که نظرات مفیدی ارائه کنند جوایز نفیسی اهداء خواهد شد)

فرم نظرات و انتقادات