4225 695 0901
پشتیبانی 24 ساعته
خرید آنلاین اشتراک
بهین کارت طلایی VIP

بهین کارت طلایی (V.I.P) :

 

با خرید این کارت مشترکین فقط با پرداخت یک حق اشتراک از کلیه مزایای کارت های درماني و رفاهی بهره مند می شوند.

 

مارا از حرف هایمان بشناسید، اما با اعمالمان قضاوت کنید…