4225 695 0901
پشتیبانی 24 ساعته
خرید آنلاین اشتراک
اهداف بهين كارت

 

اهداف بهين كارت :

 

  • حمايت و كمك به اقتصاد خانواده
  • كاهش محسوس هزينه هاي سنگين درماني
  • كاهش هزينه هاي رفاهي و گردشگري
  • افزايش توان خريدخانوار و مديرت هزينه ها
  • استفاده از خدمات متنوع رفاهي و درماني
  • افزايش رفاه اقشار مختلف جامعه
  • معرفي مراكز نمونه و برتر هر شهرستان
  • ارائه خدماتي كم نظير
  • زندگي ارزانتر

 

 

ارزانتر زندگي كنيد، ولي متفاوت …!!